Preview Mode Links will not work in preview mode

Draghundar's podcast

Feb 26, 2020

Draghundar åkte upp till Norråker och träffade Rickard Harrysson. Den röda tråden är BTT men vi var också inne och rörde i en del andra ämnen. 


Feb 10, 2020

Draghundars podcast gästas av Cia Sundkvist och pratar om hennes genomförande i Femundlöpet men framförallt hur hon har tagit sig dit med sina bästa vänner.


Aug 28, 2018

Draghundars Podcast gästas av Kirsten Poulsen och snackar Polardistans.